« Som hånd i hanske | Main | selvgående båndsagsliper »
Tuesday
Mar192013

Lager lager i lager

Båndsagen har glidelager av støpejern, med stål mot stål. Lagerhuset er konisk og er støpt fast i båndsagrammen med bly. Dermed kan lagerhuset tappes ut for vedlikehold og repprasjon.

Lagrene var så nedslitte at man hadde laget til et lite halvmåneformet stålinnlegg i det fremste lagerhuset, for i det hele tatt å kunne bruke sagen.  Problemet med en slik repprasjon, er at båndsaghjulene oppe og nede må være paralelle. Når så det nedre blir tiltet opp elle ned, må det øvre følge med. Dermed blir bådsagbladet løpende skrått bakover og alle deler som er i kontakt med bladet blir ute av stilling. Båndsagbladet lot seg ikke lenger korrigere ved tilting av det øvre hjulet, og dro seg dermed mot sagbordet. For å kompensere for dette, var guiden stillt inn slik at den lå mot bladet konstant, noe som slet ned hele motholdet.

Etter å ha dreid ny aksling, bestemte jeg meg derfor for å dreie ut de slitte lagrene og sette inn nye bronseforinger. En repprasjon som kunne vært utført likedan i 1920.

Lagerhuset klokkes opp innenfor 1/10-dels mm avik, ved hjelp av skims og tapping.

Lagerhusene ble tappet ut, renset for olje og smuss  og montert i metalldreiebenken. Første steg er å justere lagerhusets utside parallelt. Til dette brukes et nydelig instrument kalt mikrometer, en liten, mekanisk klokke med en følsomhet på en hundredels millimeter.

Prosessen er litt tidkrevende, men er man tålmodig og ikke går for fort frem, er det gjort på rundt 15min. Etter litt «skimsing», tapping og finjustering, var lagerhuset innen for 1/10dels mm. Noe som er godt nok.

Etter å ha giret farten og mating på dreiebenken ned, var det bare å dreie. Dreiebenken fra 1920 viste seg å dreie parallelt innfor 1/100-dels mm! Etter å ha dreid ut lagrene, boret jeg ut to bronseforinger og monterte disse i de utdreide lagerhusene. Avfettet med Lynol og limte med Araldit.  Da limet var tørket, dreide jeg ut foringene på samme måte som lagerhusene, men la inn en slark på 2/10dels mm mellom akslingen og lageret for å gi god smøring.

Her tas et siste matestryk i lageret. Både dreiebenken og fremgansmåten er autentisk etter 1920-standard.

Nå er det tid for montering og prøvekjøring.

References (7)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: check my blog
  Amazing Webpage, Stick to the wonderful work. Thank you so much!
 • Response
  Response: Check This Out
  Nice Web-site, Keep up the good job. With thanks!
 • Response
  Response: detox diet
  Handverskfabrikken - RESTAURERING - Lager lager i lager
 • Response
  продвижение сайтов|раскрутка сайта|seo оптимизация|раскрутка|оптимизация сайта|создание и продвижение сайтов|seo продвижение сайта|seo|продвижение сайтов москва|
 • Response
  Response: medical hcg drops
  Handverskfabrikken - RESTAURERING - Lager lager i lager
 • Response
  Response: where to buy boilx
  Handverskfabrikken - RESTAURERING - Lager lager i lager
 • Response
  Handverskfabrikken - RESTAURERING - Lager lager i lager

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>