« selvgående båndsagsliper | Main | Justering på rehab »
Friday
Jan252013

Glidende overganger

En søndersliten akslingen åpenbarte seg under demonteringen, og der frihjulet hadde stått, var akslingen slitt helt konisk. Martin Liland på tok seg gratis å lage ny bronseforing til frihjulet og dreide samtidig ny aksling.

Da vi skulle bytte akslingen, satt låseskruen som holdt akslingen til båndhjulet helt fast. Selv med gassvarme og olje løsnet den ikke. Jeg sveiset en mutter på toppen av bolten og varmet flere ganger. Fikk til sist ut halve bolten, men resten var brukket nede i hullet. Siste utvei ble å bore ut resten av bolten og satte hjulet i pressen. 

  

Etter flere varminger og olje, lyktes det omsider å presse ut akslingen fra navet.

   

Ettersom båndsagen har glidelager, monterte jeg akslingen i metalldreiebenken og polerte  den opp der lagrene skulle løpe, for at ikke akslingen skulle spise opp lageret.

 

Nå gjenstår det å presse i den nye akslingen, bore hull og montere ny låsebolt.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Check This Out
    Wonderful Website, Carry on the wonderful work. Appreciate it!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>