« Glidende overganger | Main | Historien om en båndsag »
Wednesday
Jan232013

Justering på rehab

Låseskruen for justering av dybden på guiden, var brukket av nede i hullet. Den var senere forsøkt fjernet med et «grisetryne», en konisk skrue med links-gjenger. Men grisetrynet hadde også brukket i hullet, noe som umuliggjorde utboring grunnet hardmetallet. Dermed var det ingen lette løsninger igjen. 

Etter litt grunning valgte jeg å frese av det øverste laget av holderen, for å utvide omkretsen av toppen. Og deretter bore et nytt skruehull ved siden av det gamle.

Nedresing av overflaten på festet, gjøres på en planfres med justerbord.

Deretter boret jeg et 7,0mm hull ved siden av det originale og gjenget dette opp. Slipte så en standard sekskantskrue om til firkanthode og monterte denne i det nye hullet.

Hullet bores med den gamle søyleboremaskinen fra Høylandsfoss kraftstasjon på Feda, fra 1948. 

Gjengene skjæres med gjengetapp og olje.  

Justerarmen ferdig med ny firkantskrue.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>