« Justering på rehab | Main | vakker ingeniørkunst fra 1890. »
Saturday
Jan192013

Historien om en båndsag

Charles E. Wright jobbet for firmaet Cross & Speirs Machine Co. i Waterbury. Han var fra starten en vanlig ansatt, men en dag i 1890 kom han opp med en ny ide. Han designet en innovativ båndsag-guide, som uten friksjon og slitasje gav forbedret styring til båndsagbladet, noe som igjen gav en svært presis kontroll på sagingen.

I starten leide Cross & Speirs patenten, mot at wright kom inn på eiersiden i firmaet. Men da Wrights oppfinnelse solgte godt, tok han snart kontroll over produksjonen selv og i 1896 startet han Charles E. Wright Company of Waterbury. Firmaet produserte guider i tusenvis, samt båndsager og slipemaskiner til båndsagblad, også disse etter patenter wright hadde utviklet.

Designen på guiden var så god at den dag i dag, produseres og selges «Wrights non fricton saw guide» i samme utførelse og design som de første som rullet ut fra samlebåndet i 1890. 

Og slik gikk det til at en båndsag produsert av en selvlært ingeniør, fikk se dagens lys i 1890 og havnet på andre siden av Atlanterhavet i en liten, trivelig trevarefabrikk i Gyland.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>