« vakker ingeniørkunst fra 1890. | Main | Båndsagen »
Thursday
Jan172013

Vi fant vi fant!

Etter å ha blåst bort støv og sagespon, tok vi guiden med bort til polerbørsten. Og etter litt børsting dukket denne inngraveringen opp bak malingen.

Etter å ha børstet bort all malingen fremstod følgende inngravering:

“WRIGHTS NON FRICTION SAW GUIDE. PAT. AUG. 12. 1890”.

Med forbehold om at opplysningene rundt oppstarten av «Risaaens Trevarefabrikk" er korrekte, må båndsagen være produsert en gang mellom 12. august og 31.desember 1890.

Om «Wright» er produsent av hele båndsagen eller bare guiden til sagbladet, gjenstår å finne ut av. Men det ser ut til at vi er på sporet.

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Lovely Webpage, Maintain the great job. Thank you so much!
 • Response
  Response: D D Photographics
  Handverskfabrikken - RESTAURERING - Vi fant vi fant!
 • Response
  Response: Gratisannonser
  Handverskfabrikken - RESTAURERING - Vi fant vi fant!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>