Friday
Apr102015

Nye kulturkoster på tegnebordet.

Stikkord er hjemmelaget dampmaskin, vannhjul og småskala møbelproduksjon. Vi forbereder med andre ord høstens tilbud til den kulturelle skolesekk, og alle er velkommen til å oppleve overgangen mellom selvforsyning og gryende småindstri i en kreativ sørlandsbygd på slutten av 1800-tallet.

Handverksfabrikken har fast avtale med alle alle videregående skoler i Vest-Agder gjennom den Kulturelle Skoleseken, samt lokal avtale med alle Flekkefjordsskolene.                        

Vi ønsker å være tilgjengelige for så mange elever som mulig, så skulle deres skole befinne seg utenfor disse paraplyene, kan man ta kontakt direkte med Handverksfabrikken. Så vil vi forsøke å strekke oss så langt vi kan. 

Vi ser frem til nok en sesong med flotte og engasjerte elever. Velkommen til store og små!