Saturday
Jul262014

Siste sommeråpent, tross fulle hus.

Sommeråpent i Gyland opplever igjen rene vekkelsen! I tre år har vi holdt åpent søndagene i juli og august, fra 12 til 17, med krambodkafee, hjemmebakte boller, kokekaffe og omvisning i fabrikken, og besøket har vært over all forventning. Men etter denne sommeren er det slutt. 

"I fjor hadde vi utrolige 140 besøkende i snitt, med opp mot 200 enkelt søndager!" Sier en smilende Fabrikk direktør, "og det er minst like godt besøkt i år. Folk kommer igjen og igjen, så det er litt naturstridig å legge ned et så populært tilbud".

Men avgjørelsen er tatt. Handverksfabrikken har så mye hele året nå, med skolebesøk fra hele fylket, ulike handverks og kunstoppdrag, samt besøk av grupper og busslaster, at vi nå må tillate oss et lite pusterom på sommeren.

Vi takker alle som har besøkt oss disse tre årene, det har vært en glede å få møte så mange positive og interesserte mennesker. Og vi vil selfølgelig fortsatt være åpen for publikum, bare ikke om sommeren. 

Fin artikkel i Lister24: Fullt hus, men siste sesong

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>