Thursday
Jan162014

Det spirer i maskinparken

Alt er glemt om 100år sa Knut, men det gjelder ikke her.
For nå begynner den å ligne på seg selv, maskinhallen fra 1890. I vinter restaurerer vi hele rommet og alle maskinene, tilbake til original plassering og stand etter foto fra 1920. -Mens fabrikkfossen nynner på minnenes melodi