Wednesday
Sep042013

Handverksfabrikken til hele fylket. 

Fra høsten 2013 vil handverksfabrikken være en del av Vest-Agder fylkeskommunes tilbud til den Kulturelleskolesekk. Alle Videregående skoler i fylket får tilbud om å besøke fabrikken, med alle utgifter dekket. Opplegget har vi kalt «Bundet med bast og bende», og er en kombinasjon av tresammenfelling, smiing og folklore, med hovedtyngden i smia.

Vi ser frem til en spennende høst og ønsker de unge velkommen til tradisjonshandverk og røverhistorier.