Saturday
Jul202013

Utviklingsprosjektet  «Skapkunst»

Vi i gang med vårt store utviklingsprosjekt "Skapkunst", og nå formelig "fosser sponen om bauen".

Prosjektet "Skapkunst" omfatter utvikling av egne «signaturprodukt*» og totalrestaurering av fabrikkens 120 år gamle maskinpark.

Fremover skal vår fabrikkdirektør, Erik Alfred, reise på utenlandstur for å studere profesjonell folkekunstproduksjon i Sverige, samt ulike gjenstander fra norsk folkekunst. På bakgrunn av dette skal vi formgi og utvikle fabrikkens egne signaturprodukt, i teknikker og former hentet fra tradisjonelt, norsk bygdehandverk, men i et moderne formspråk.

Prosjektet vil munne ut i en kolleksjon, lansert med salgsutstilling, foredrag og stor åpningsfest. Så følg med fremover!