Tuesday
Jul162013

Formidabel besøksvekst !

Handverksfabrikken har opplevd en formidabel besøksvekst i år, med foreløpig øknining i antall besøkende på over 250%.

Vi har dobblet bemanningen for å møte etterspørselen, slik at det i tillegg til kafeen nå kontinuerlig er aktivitet og omvisning i verkstedet.

-og i kafeen har vi måttet tredoble bakevarekavntumet i forhold til fjoråret for å holde tritt med salget, så det er fint å drive med kulturformidling om dagen.

Foto: Andre Berg