Wednesday
Mar062013

Handverksfabrikken tildelt Kulturminnevernprisen!

Hovedutvalget for kultur og utdanning besluttet i går at kulturminnevernprisen for 2012 skal tildeles Handverksfarbrikken på Gyland. Med prisen følger et engangsbeløp på 50.000,- og en plakett. Prisen overrekkes av hovedutvalget for kultur og utdanning ved en passende anledning i løpet av året.

Se innslag på NRK og artikkel i Agder og Farsundsavis

Foto: Martine Petra Studios

Kulturminnevernprisen skal hedre arbeidet til ildsjelene. Den skal gis til den eller de personer som finner ressurser i kulturhistorien og anvender denne til å skape nytt liv i bevaringsverdige husene og fartøyer, landskaper eller virksomheter. På den måten bidrar de til å videreføre en del av kulturhistorien som ellers hadde vært enten revet, gjengrodd eller lagt ned.

Handverksfabrikken vil benytte anledningen til å takke alle dere der ute som stadig oppmuntrer og heier oss frem. Uten denne varme støtten ville vi ikke vært der vi er i dag.