1800-tallet

Øverst på topp kneiser Øystøl, Småbruket som forble seg selv.

Handverksfabrikken bruker det lille småbruket Øystøl i skole og formidlingsopplegg. Her er fritt vidsyn, klynger med små hus ytterst på en kolle, frittgående høner og spenstig sau. 

Stein på stein, ryddet en gang for lenge siden. Steinsatte bekker, kulturlandskap og ryddinger. Og en gang i mellom, ravn og ørn.

Vi arbeider kontinuerlig med å restaurere gård og bygninger, samtididg som vi setter vårt personlige preg på det lille bondegodset. Man finner lite standardløsninger på Øystøl.

NB.Gården Øystøl er familien Tesakers private hjem og veien opp er i privat eie, så vi ber om at det vises hennsyn og at alt besøk foregår på Handverksfabrikken.