1920.

Tidene var harde. Kameratskap og samhold. Bygda kjøpte gamle maskiner og bygde fabrikk på dugnad. Årene gikk, tidene forandret seg og gutta la ned verktøyet.  Men fabrikken fikk stå, måned etter måned, år etter år, helt til fabrikken en dag var blitt en tidsmaskin.

Produksjon, omvisning, kurs, Krambu & kafé